<< ขบวนฟ้อนรำจากนักเรียนโรงเรียนบางลี่วิทยา และร่วมขบวนอำเภอสองพี่น้อง ในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๕๗ คลิกชมภาพ>> ฉบับที่ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๕๖โรงเรียนบางลี่วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๙ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
๙๖/๑ ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ๗๒๑๑๐ โทรศัพท์ ๐๓๕-๕๓๑๐๕๑ โทรสาร ๐๓๕-๕๓๑๕๒๑