นางสาวสุจิตรา วรรณดี
ประธานนักเรียน
นางสาวกนกกร มิ่งขวัญ
รองประธาน
นางสาวจิรฐา กมลวัฒน์
เลขานุการ
นางสาวธัญวรินทร์ ยงพิศาลภพ
ประชาสัมพันธ์
นางสาวมัลลิกา ศรีโพธิ์งาม
เหรัญญิก
นายณภัทร เข็มทอง
รองประธานฝ่ายปกครอง
นางสาวพลอย อินแสง
กรรมการฝ่ายปกครอง
นางสาวปวีณา จันทร์ชูช่วย
กรรมการฝ่ายปกครอง
นางสาวณัฐพร ธรรมกูล
กรรมการฝ่ายปกครอง
นายเชี่ยวชาญ โพธิ์งาม
รองประธานฝ่ายนันทนาการ
นางสาวอรวรรณ แสงเกตุ
กรรมการฝ่ายนันทนาการ
นางสาวรัตติกาล เมืองจันทร์
กรรมการฝ่ายนันทนาการ
นายณัฐภูสิษฐ์ สัตยารังสรรค์
กรรมการฝ่ายนันทนาการ
นางสาวบุญรัตน์ วงษ์ขวัญเมือง
รองประธานฝ่ายวิชาการ
นางสาวเอมมิกา ชะเอม
กรรมการฝ่ายวิชาการ
นางสาวพรพิมล เลิศวุฒิวงษ์วัฒน์
กรรมการฝ่ายวิชาการ
นายนันฒวัฒน์ ใจหาญ
รองประธานฝ่ายทั่วไป
นางสาวพัชราภรณ์ อินทร
กรรมการฝ่ายทั่วไป
นายภากร หาญวิชา
กรรมการฝ่ายทั่วไป
นายศุภกร ผิวบัวคำ
กรรมการฝ่ายทั่วไป
098848
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
127
1671
2908
3386
20740
53190
98848

Your IP: 3.234.244.105
02:54 26-05-2022
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2021 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu