นายพุทธิพงษ์ อินมีประเสริฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวสายฝน ศรีสุขา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสุภาพร รัตนกุลวดีวงศ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นายเอกชัย ศรีมงคล
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางศรีนวล ทองธรรมชาติ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวกรรณิการ์ ปิยวรรณนุกูล
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวอัญญารัตน์ อู่อรุณ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาจีน
นางสาวนุชนารถ ศรีเมืองช้าง
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวสรีรัตน์ รักชาติ
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวกมลทิพย์ ทีปะลา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวณัชฌา ใจอาษา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาววศินี ทองชมภู
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวปิยะฉัตร แดงสัมฤทธิ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวสุภาพร ปานศรี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาจีน
นายอมรเทพ แข็งขัน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาจีน
นางสาวทรรศิยา วารีรัตน์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
นางสาวทิพวรรณ ศรีภุมมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
370277
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1579
938
1579
4391
4891
295244
370277

Your IP: 3.93.74.25
20:59 05-02-2023
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu