นางสุนิสา ประดิษฐ์มณีโชติ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นางสาวสิริพร สบายยิ่ง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นางพุธทิตา ผิวเกลี้ยง
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นางสมหมาย คูธนะวนิชพงษ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นางสาวอุมารินทร์ น้อมบุญญา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นางสาวกนกวรรณ จันทร์ตั้ว
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นายอรรถพร จันทร์จำรูญ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นายอุเทน ทัศเกษร
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นางสาวอิศราภรณ์ จงชนะ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นายวัชรพล เพชรี
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นายพิทักษ์ สมจิตต์
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาสังคมศึกษา
นางสาวกิตติวรางค์ นนทะการ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา
นางสาวพัชรี วาศน์บุญมา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา
นางสาวมินธารา หงษ์โต
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา
นางสาววิภาดา พยาบาล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา
นายธนาวุฒิ ล้ำเลิศ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาสังคมศึกษา
370239
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1541
938
1541
4391
4853
295244
370239

Your IP: 3.93.74.25
20:16 05-02-2023
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu