นายวีรยุทธ เลาหเรณู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางพสิษฐ์ตา สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวแสงสุรีย์ เกิดโภคา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นางสาวศศิธร พงษ์โภคา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นางสาวสุดา วรรณศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางณัฐกานต์ บุญชอบ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวเกศินี เสาวงจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวเกษรา เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นายทิมากร หงษ์โต
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นางสาวคุณัญญา เปรมอาษา
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นางสาวหทัย ชำนาญค้า
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายพชรพรรณ ศรีจันทร์งาม
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายพีรวัส กิตติพิทักษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวณัฏฐณิชา เมืองทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวสุนิสา ใช้ศรีทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวหฤทัย บุญเกิด
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอรวี โอภาส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวอิงทิรา ศรีบุญผล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาเคมี
นางสาวณิชากร แซ่เล้า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาชีววิทยา
นายไชยา ลาภพานิชย์พูลผล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาชีววิทยา
370259
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1561
938
1561
4391
4873
295244
370259

Your IP: 3.93.74.25
20:39 05-02-2023
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu