นายวีรยุทธ เลาหเรณู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางพสิษฐ์ตา สมบูรณ์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวแสงสุรีย์ เกิดโภคา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นางสาวศศิธร พงษ์โภคา
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นางสาวสุดา วรรณศรี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางณัฐกานต์ บุญชอบ
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นางสาวเกศินี เสาวงจันทร์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาเคมี
นางสาวเกษรา เอี่ยมสอาด
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นายทิมากร หงษ์โต
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นางสาวพรนภา ขาวประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นายสิริชัย ชูดี
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาชีววิทยา
นางสาวหทัย ชำนาญค้า
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายพชรพรรณ ศรีจันทร์งาม
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
นายพีรพล สินทรัพย์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
กลุ่มรายวิชาฟิสิกส์
นายพีรวัส กิตติพิทักษ์
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
กลุ่มรายวิชาเคมี
นายพีรพัฒน์ เสี่ยงทองคา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวกรกนก กอประเสริฐกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
นางสาวนภสร พงศ์พันทวี
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาชีววิทยา
นางสาวกนกวรรณ ใจตรง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาชีววิทยา
909341
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
3308
439
7976
114583
21291
752181
909341

Your IP: 34.228.52.21
12:32 08-12-2023
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu