นางสาวพัชราพร สุขเผือก
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย
นายพิสูจน์ ใจเที่ยงกุล
ตำแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย
นางสาวดวงเดือน สำเร็จทรัพย์
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย
นางสาววลีรัชช์ษา สกุลปั้นถนอม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย
นายศรีรัตน์ เอกปัชชา
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย
นายกฤษณะ ภุมมา
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย
นางสาวปนัดดา แสงอรุณ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย
นายวทัญญู สว่างประเสริฐ
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย
นางสาวอรอนงค์ อินบำรุง
ตำแหน่ง ครู
กลุ่มรายวิชาภาษาไทย
นางสาวพิชญา จันทร์โอกุล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวภารดี นุชถาวร
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวสุพัตรา กระดี่ทอง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาไทย
นางสาวอภิญญา สถาปิตานนท์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
สาขาวิชาภาษาไทย
370225
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
1527
938
1527
4391
4839
295244
370225

Your IP: 3.93.74.25
20:06 05-02-2023
96/1 ถนนบางลี่-หนองวัลย์เปรียง
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี 72110
035-531051
035-531521
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

 

© 2022 Bangliwitthaya School All Rights Reserved. Designed By KruTum

Main Menu